Smilšu spēles terapija bērniem

 Smilšu-Terapija-Bērniem-Rīgā

Profesionālas konsultācijas nodrošina sertificēta psiholoģe Baiba Frolova-Ivane.

Psihologa konsultācijas un smilšu terapijas – cenas

Smilšu spēles terapija palīdz atklāt bērna iekšējo pasauli.

Smilšu spēļu terapija ir viena lieliska terapijas metode bērniem, kas palīdz vecākiem izprast sava bērna uzvedību, emocijas, ielūkojoties bērna pasaulē caur smilšu bildi un pašam bērnam ļauj izpaust neizteikto, piedzīvoto, rast risinājumus, stiprinot savu iekšējo un ārējo spēku.

Smilšu spēles terapija palīdzēs  bērnam gadījumos, kad:­­

  • Tiek piedzīvota vecāku šķiršanās;
  • Problēmas skolā ar vienaudžiem;
  • Emocionālas grūtības (bailes, dusmas, trauksme, nakts bailes, murgi);
  • Bērns ir hiperaktīvs, depresīvs, mācības sagādā problēmas;
  • Grūtības adaptēties jaunā vidē;
  • Grūtības izprast sevi;
  • Neirotiskas reakcijas: stostīšanās,tiki, enurēze;

Smilšu spēles terapijas laikā  bērnam tiks piedāvātas divas smilšu kastes, viena ar sausām smiltīm un otra ar slapjām. Bērns var izvēlēties, kurā no kastēm darboties. Smilšu kastē bērns spēlējas un veido no smiltīm to, kas pašlaik notiek viņa prātā.  Konsultācijas laikā, kad bērns darbojas ar smiltīm, psihologs vēro un  neiesaistās viņa darbībā. Pēc figūru ievietošanas smiltīs, bērnam tiek saudzīgi jautāts pastāstīt par viņa izveidoto pasauli. Drošā, aizsargātā, uzticamā telpā, bērns spēj atklāt savu iekšējo pasauli un atmodināt dvēseles pašdziedinošos spēkus.

Smilšu spēļu terapijas autore Mārgreta Lovenfelde ir teikusi, ka bērni un vecāki, tēlaini sakot, dzīvo divās dažādās upēs. Smilšu spēļu terapija palīdz uzcelt “saprašanās tiltu” pār šo upi ar tēlainās domāšanas palīdzību, pēc smiltīs izveidotā stāsta. Netraucēti spēlējoties smiltīs, Jūsu bērns darīs zināmu savu emocionālu un garīgo stāvokli.

Lai uzsāktu bērnam smilšu spēles terapiju uz pirmo vizīti ir jāatnāk vienam vai abiem vecākiem uz sarunu, konsultāciju par bērna emocionālo stāvokli, terapijas nepieciešamības iemesliem, mērķu noskaidrošana. Nākamā vizīte ir nodarbība bērnam, ja bērns ir mazs vai jūtas nedroši, pirmajā reizē ļauju vecākam būt klāt nodarbības laikā, neiesaistoties terapijas procesā. Ja smilšu terapija tiek turpināta, tad ar vecāku notiek atkārtota saruna pēc 5tikšanās reizēm, lai pārrunātu novēroto, smilšu spēles laikā, atbildot uz terapijai izvirzītiem jautājumiem.