Smilšu spēles terapija bērniem

 Smilšu-Terapija-Bērniem-Rīgā

Profesionālas konsultācijas nodrošina sertificēta psiholoģe Baiba Frolova-Ivane.

Psihologa konsultācijas un smilšu terapijas – cenas

Smilšu spēles terapija palīdz atklāt bērna iekšējo pasauli.

Smilšu spēļu terapija ir viens no modernās psiholoģijas veidiem, kas palīdz izzināt raksturu, cilvēka būtību, slēptās domas, palīdz risināt ieilgušas problēmas. Ja esat ievērojuši, ka Jūsu bērnam ir problēmas, par kurām viņš ar Jums nerunā, tad smilšu spēles terapija ir neaizvietojama bērniem, jo viņiem ir grūtāk savas problēmas izteikt precīzi.

Smilšu spēles terapija palīdzēs  bērnam gadījumos, kad:­­

  • Tiek piedzīvota vecāku šķiršanās;
  • Problēmas skolā ar vienaudžiem;
  • Emocionālas grūtības (bailes, dusmas, trauksme, nakts bailes, murgi);
  • Bērns ir hiperaktīvs, depresīvs, mācības sagādā problēmas;
  • Grūtības adaptēties jaunā vidē;
  • Grūtības izprast sevi;
  • Neirotiskas reakcijas: stostīšanās,tiki, enurēze;

Smilšu spēles terapijas laikā  bērnam tiks piedāvātas divas smilšu kastes, viena ar sausām smiltīm un otra ar slapjām. Bērns var izvēlēties, kurā no kastēm darboties. Smilšu kastē bērns spēlējas un veido no smiltīm to, kas pašlaik notiek viņa prātā.  Konsultācijas laikā, kad bērns darbojas ar smiltīm, psihologs nekādā veidā neiesaistās viņa darbībā. Pēc figūru ievietošanas smiltīs, bērnam tiek saudzīgi jautāts pastāstīt par viņa izveidoto pasauli. Lai terapija izdotos, tiek nodrošināta brīva un uzticama telpa, uzticības nodrošināšanai, jo savu iekšējo pasauli vieglāk ir atklāt klusumā.

Šādā veidā smilšu spēļu terapija palīdz izzināt bērna iekšējo pasauli, atmodināt dvēseles pašdziedinošos spēkus. Terapeitiskās smilšu spēļu terapijas autore Mārgreta Lovenfelde ir teikusi, ka bērni un vecāki, tēlaini sakot, dzīvo divās dažādās upēs. Smilšu spēļu terapija palīdz uzcelt “saprašanās tiltu” pār šo upi ar tēlainās domāšanas palīdzību, pēc smiltīs izveidotā stāsta. Netraucēti spēlējoties smiltīs, Jūsu bērns darīs zināmu savu emocionālu un garīgo stāvokli.

Lai uzsāktu bērnam smilšu spēles terapiju uz pirmo vizīti ir jāatnāk vienam vai abiem vecākiem uz sarunu, konsultāciju par bērna emocionālo stāvokli, terapijas nepieciešamības iemesliem, mērķu noskaidrošana. Nākamā vizīte ir nodarbība bērnam, ja bērns ir mazs vai jūtas nedroši, pirmajā reizē ļauju vecākam būt klāt nodarbības laikā, neiesaistoties terapijas procesā. Ja smilšu terapija tiek turpināta, tad ar vecāku notiek atkārtota saruna pēc 5tikšanās reizēm, lai pārrunātu novēroto, smilšu spēles laikā, atbildot uz terapijai izvirzītiem jautājumiem.