Smilšu spēles terapija

smilšu-spēļu-terapija

Kas ir Smilšu spēles terapija?

Smilšu spēles terapija ir terapija bez vārdiem.  Smilšu spēles terapija ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, tā palīdz izpaust to, ko vārdos grūti izteikt, pieskarties tām  dvēseles daļām, kuras nevaram uzrunāt tieši, un ieraudzīt sevī to, kas paslīd garām ikdienišķai uztverei. Smilšu spēles laikā klients var izteikt to, ko jūt un pārdzīvo, taču nespēj izteikt vārdos.  Tādēļ smilšu terapija ļoti ieteicama bērniem, bet ne tikai. Smilšu spēles figūriņas ir bērna vārdi un bērna valoda ir izveidotā bilde,  tādā veidā bērns „runā” par to, kas viņām sāp un līdz ar to meklē sāpēm un problēmām risinājumu. Smilšu spēles terapijas attīstības sākums Latvijā ir meklējams kurzemē, vairāk informācijas šeit.

Kā notiek smilšu spēles terapijas process?

Smilšu terapijas telpā atrodas divas smilšu kastes – viena ar sausām, otra ar slapjām smiltīm. Bērns var izvēlēties kādā vēlas darboties. Plauktos atrodas dažādas miniatūras figūriņas, kas attaino pasauli mums apkārt.

Bērns tiek aicināts aplūkot figūriņas un izveidot savu smilšu bildi. Bērns it kā raugās uz āru, izvēloties figūras, taču patiesībā viņa skats ir vērsts uz iekšu, sevī.

smilšu-spēļu-terapijas-figūrassmilšu-spēļu-terapijas-rotaļlietas

Smilšu bildes “strādā” nevis prāta, bet emociju līmenī – runā dvēsele. Dziedinošs jau ir pats smilšu bilžu veidošanas process.

smilšu-spēļu-terapijas-smilšu-kaste

Kad smilšu bilde ir izveidota, tajā attēlotais saudzīgi tiek izteikts vārdos.

Kam un kādos gadījumos var palīdzēt smilšu spēļu terapija?

Smilšu spēļu terapiju var piedāvāt bērniem sākot no 4 gadu vecuma. Smilšu spēļu terapija palīdzēs gadījumos, ja ir traumatiski pārdzīvojumi (šķiršanās, tuvinieka zaudējums), ģimenes, vienaudžu attiecību problēmas, emocionāla rakstura grūtības (bailes, dusmas, trauksme ,nakts bailes, murgi) neirozes, stostīšanās, tiki, mācīšanās grūtības, adaptācijas grūtības, enurēze, hiperaktivitāte, depresivitāte. Vairāk informācijas par Smilšu terapiju bērniem varat iepazīties sadaļā – Smilšu Terapija bērniem Rīgā

 

Smilsu-terapija-berniem-riga

Pastāv maldīgs uzskats, ka smilšu terapija domāta tikai bērniem, tā tiek piedāvāta arī pusaudžiem un pieaugušajiem.

Ko dara psihologs smilšu spēles terapijas laikā?

Nereti rodas jautājums, ko tad dara psihologs, ja bērns no sākuma “spēlējas” smiltīs un pēc tam pats pastāsta par bildi? Pirmkārt, psihologs uzmanīgi vēro bērnu. Kā bērns pieskaras smiltīm, aktīvi darbojoties vai pretēji nepieskaras tām nemaz. Vēro kā bērns aplūko figūriņas, kā tās izvēlas, kādas emocionālas reakcijas bērnā veidojas. Otrkārt psihologs uzmanīgi klausās, ko un kā bērns stāsta par bildi. Reizēm, kad bērns pats nestāsta, tad psihologs saudzīgi stāsta par esošo bildi.

smilšu-spēļu-terapija-bērniem

Psihologs smilšu terapijas laikā bērnam dod drošu vidi, kurā uzticēties  izpaust savas jūtas un domas,  un būt pilnībā pieņemtam.

Mana smilšu spēles terapijas izglītība, pieredze.

Smilšu spēles terapijas metodi  man ir laimējies apgūt pie brīnišķīgas pasniedzējas smilšu spēļu terapeites Veras Batņas, mācoties Latvijas Smilšu sēļu terapijas biedrības Lindes fon Keizerlinkas smilšu- spēļu terapijas institūtā. Esmu izmacijusies un ieguvusi Latvijas Smilšu spēļu terapijas biedrības izsniegtu apliecību, kas ļauj man pilntiesīgi izmantot Smilšu – spēles terapijas metodi psihologa darbā. Esmu ieguvusi  Veras Batņas meistarklases sertifikātu un esmu serificēts smilšu spēles terapijas biedrs.

Smilšu spēles terapijas metodi, izmantoju savā psihologa darbā jau desmito gadu un uzskatu, ka tā ir vienreizēja iespēja, saudzīgā un bērniem saprotamā veidā rast risinājumus problēmsituācijām.

Vairāk informācijas par manu izglītību, darba pieredzi un kvalifikāciju varat iepazīties sadaļā – Par mani.

Baiba-Frolova-Ivane-psiholoģe

Prakses vieta Stabu iela 47, Rīga

 

Jauna prakse!

Jauna smilšu spēles terapijas prakses iespēja pie

psiholoģes Natālijas Rešetovas

Esmu ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un turpinu mācības psiholoģijas maģistra programmā Latvijas Universitātē. Esmu sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Smilšu terapija ir mans galvenais interešu loks turpmākā profesionālā darbā, tāpēc nepārtraukti turpinu mācīties smilšu terapiju un papildinu savas zināšanas.

“Smilšu kaste rada drošu vidi un smilšu spēle dod dabisko iespēju izpaust savu iekšējo pasauli un vienlaicīgi kontaktēties ar ārējo ikdienu. Cilvēks var izteikt to, ko nevar pastāstīt ar vārdiem, izspēlēt negatīvo pieredzi, atbrīvoties no spriedzes, dusmām, bailēm”.

Šobrīd uzsāku savu psiholoģes privātprakses darbu un piedāvāju smilšu spēles terapijas konsultācijas bērniem un pusaudžiem.

Darba valoda: latviešu un krievu.

Prakses vieta: Stabu iela 47, Rīga.

Prakses laiki: Pirmdienas, Svētdienas

Mob.tel.:26730655

E-mail: natalija@resetovasprakse.lv

Izglītība:

2001-2005 Rīgas Stradiņa Universitāte, Socioloģijas un sociālās psiholoģijas programma

2011-2017 Lindes fon Keizerlinkas “ Smilšu spēļu terapijas institūts”, smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja

2013-2017 Latvijas Universitāte, psiholoģijas bakalaura programma. .

Kvalifikācija

 • Apgūta Veras Ščerbakovas meistarklases programma Smilšu spēles terapija teorija un prakse,2015
 • Tiesības lietot Smilšu spēles terapijas metodi psihologa darbā, 2011,  Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēļu terapijas institūts;
 • Sertifikāts par tālākizglītības kursu „Smilšu terapijas metode bērnu un pusaudžu personības izpētē”, kursa vadītāja V.Batņa, LPPA, 2008;

Darba pieredze:

Kopš 2017.gada psihologa privātprakse, Smilšu spēles terapija.

2011-2014 Rīgas Domes Labklajības departaments- projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”- projektu vadītaja

2010-2011 Rīgas Domes Labklajības departaments- projektā „Darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba dēvējs ir pašvaldībā”-projektu koordinatore

2007-2010 Rīgas Domes Atkarības Profilakses centrs- speciālists atkarības profilaksē

2004-2006 Socioloģisko pētījumu centrs-“ SKDS”

Mob.tel.:26730655

E-mail: natalija@resetovasprakse.lv

 

 

Par mani

Baiba-Frolova-Ivane-Psiholoģe

Baiba Frolova-Ivane, psiholoģe

Esmu profesionāla psiholoģe ar maģistra grādu, 13 gadu pieredzi praktiskā darbā, strādājot ar bērniem un vecākiem.

Esmu sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Zināšanu nekad nav par daudz, tāpēc turpinu mācīties un pilnveidot savas prasmes smilšu spēles terapijā.

IZGLĪTĪBA:

 • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (LU, 2005) ar specializāciju izglītības psiholoģijā;
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (LU, 2003) sociālā psihologa asistenta kvalifikācija;

KVALIFIKĀCIJA:

 • Apgūta Veras Ščerbakovas meistarklases programma Smilšu spēles terapija teorija un prakse, 2015.
 •  Tiesības lietot Smilšu spēles terapijas metodi psihologa darbā, apliecības Nr.18, 2011,  Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēļu terapijas institūts;
 • Iegūta profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpe, Apliecinājuma Nr.05241;
 • Sertifikāts par tālākizglītības kursu „Smilšu terapijas metode bērnu un pusaudžu personības izpētē”, kursa vadītāja V.Batņa, LPPA, 2008;
 • Sertifikāts par apmācības programmu „Smilšu psihoterapija krīžu konsultēšanas kontekstā”, vadītāja T.Grabenko, Vaiņode, 2007;
 • Sertifikāts par semināru „Izglītojošās un projektīvās spēles smiltīs, vadītāja T.Grabenko, Vaiņode, 2007;
 • ·        Sertifikāts par vecāku mācību programmas “Bērna emocionālā audzināšana” apguvi un vecāku mācību grupu vadīšanu, izdevusi programmas latviešu valodas versijas līdzautore, PhD Edīte Ozola, Kanāda, Latvija, 2004.

DARBA PIEREDZE:

 • No 2013.g. psihologa privātprakse, Rīga.
 • No 2006.g un pašlaik izglītības psihologs, Ziemeļvalstu ģimnāzija;
 •  2007. – 2008. psihologa privātprakse,  Jūrmala, Dubultu poliklīnika;
 •  2007. – 2009.   psihologs, Bērnu nams „Vita”;
 • 2005. – 2006. psiholoģiskās palīdzības bērniem vadītāja, Neirožu Klīnika „Dzintari”;
 • 2004. – 2005. izglītības psihologs, Ziemeļvalstu ģimnāzija.

DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS:

Latvijas Skolu psihologu biedrība.

Latvijas Smilšu Spēļu terapijas biedrība.

 

Kontakti

Smilšu-Terapija-Bērniem-Rīgā

Baibas Frolovas – Ivanes Smilšu Terapijas privātprakse.

Smilšu spēles terapija sniedz bērnam drošu vietu un telpu, uzticēties savām sajūtām un izpaust to, ko grūti izteikt vārdos.

Psihologa konsultācijas, smilšu spēles terapija.

  • Prakses atrašanās vieta ir Stabu iela 47,2.stāvs, 1.kab., Rīga
  • Pieņemšanas dienas trešdienas, piektdienas, sestdienas
  • Jautājumus varat uzdot rakstot uz e-pastu:
   baiba.frolova-ivane@inbox.lv
  • No 1.janvāra 2018.gada esmu dekrēta atvaļinājumā!
  • Smilšu spēles terapeitus var skatīties biedrības mājas lapā: www.smilsuspeles.lv

 

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Tēma

Jūsu ziņa