Smilšu spēles terapija

smilšu-spēļu-terapija

Kas ir Smilšu spēles terapija?

Smilšu spēles terapija ir terapija bez vārdiem.  Smilšu spēles terapija ir iespēja iepazīt savu iekšējo pasauli, tā palīdz izpaust to, ko vārdos grūti izteikt, pieskarties tām  dvēseles daļām, kuras nevaram uzrunāt tieši, un ieraudzīt sevī to, kas paslīd garām ikdienišķai uztverei. Smilšu spēles laikā klients var izteikt to, ko jūt un pārdzīvo, taču nespēj izteikt vārdos.  Tādēļ smilšu terapija ļoti ieteicama bērniem, bet ne tikai. Smilšu spēles figūriņas ir bērna vārdi un bērna valoda ir izveidotā bilde,  tādā veidā bērns „runā” par to, kas viņām sāp un līdz ar to meklē sāpēm un problēmām risinājumu. Smilšu spēles terapijas attīstības sākums Latvijā ir meklējams kurzemē, vairāk informācijas šeit.

Kā notiek smilšu spēles terapijas process?

Smilšu terapijas telpā atrodas divas smilšu kastes – viena ar sausām, otra ar slapjām smiltīm. Bērns var izvēlēties kādā vēlas darboties. Plauktos atrodas dažādas miniatūras figūriņas, kas attaino pasauli mums apkārt.

Bērns tiek aicināts aplūkot figūriņas un izveidot savu smilšu bildi. Bērns it kā raugās uz āru, izvēloties figūras, taču patiesībā viņa skats ir vērsts uz iekšu, sevī.

smilšu-spēļu-terapijas-figūrassmilšu-spēļu-terapijas-rotaļlietas

Smilšu bildes “strādā” nevis prāta, bet emociju līmenī – runā dvēsele. Dziedinošs jau ir pats smilšu bilžu veidošanas process.

smilšu-spēļu-terapijas-smilšu-kaste

Kad smilšu bilde ir izveidota, tajā attēlotais saudzīgi tiek izteikts vārdos.

Kam un kādos gadījumos var palīdzēt smilšu spēļu terapija?

Smilšu spēļu terapiju var piedāvāt bērniem sākot no 4 gadu vecuma. Smilšu spēļu terapija palīdzēs gadījumos, ja ir traumatiski pārdzīvojumi (šķiršanās, tuvinieka zaudējums), ģimenes, vienaudžu attiecību problēmas, emocionāla rakstura grūtības (bailes, dusmas, trauksme ,nakts bailes, murgi) neirozes, stostīšanās, tiki, mācīšanās grūtības, adaptācijas grūtības, enurēze, hiperaktivitāte, depresivitāte. Vairāk informācijas par Smilšu terapiju bērniem varat iepazīties sadaļā – Smilšu Terapija bērniem Rīgā

 

Smilsu-terapija-berniem-riga

Pastāv maldīgs uzskats, ka smilšu terapija domāta tikai bērniem, tā tiek piedāvāta arī pusaudžiem un pieaugušajiem.

Ko dara psihologs smilšu spēles terapijas laikā?

Nereti rodas jautājums, ko tad dara psihologs, ja bērns no sākuma “spēlējas” smiltīs un pēc tam pats pastāsta par bildi? Pirmkārt, psihologs uzmanīgi vēro bērnu. Kā bērns pieskaras smiltīm, aktīvi darbojoties vai pretēji nepieskaras tām nemaz. Vēro kā bērns aplūko figūriņas, kā tās izvēlas, kādas emocionālas reakcijas bērnā veidojas. Otrkārt psihologs uzmanīgi klausās, ko un kā bērns stāsta par bildi. Reizēm, kad bērns pats nestāsta, tad psihologs saudzīgi stāsta par esošo bildi.

smilšu-spēļu-terapija-bērniem

Psihologs smilšu terapijas laikā bērnam dod drošu vidi, kurā uzticēties  izpaust savas jūtas un domas,  un būt pilnībā pieņemtam.

Mana smilšu spēles terapijas izglītība, pieredze.

Smilšu spēles terapijas metodi  man ir laimējies apgūt pie brīnišķīgas pasniedzējas smilšu spēļu terapeites Veras Batņas, mācoties Latvijas Smilšu sēļu terapijas biedrības Lindes fon Keizerlinkas smilšu- spēļu terapijas institūtā. Esmu izmacijusies un ieguvusi Latvijas Smilšu spēļu terapijas biedrības izsniegtu apliecību, kas ļauj man pilntiesīgi izmantot Smilšu – spēles terapijas metodi psihologa darbā. Esmu ieguvusi  Veras Batņas meistarklases sertifikātu un esmu serificēts smilšu spēles terapijas biedrs.

Smilšu spēles terapijas metodi, izmantoju savā psihologa darbā jau desmito gadu un uzskatu, ka tā ir vienreizēja iespēja, saudzīgā un bērniem saprotamā veidā rast risinājumus problēmsituācijām.

Vairāk informācijas par manu izglītību, darba pieredzi un kvalifikāciju varat iepazīties sadaļā – Par mani.

Baiba-Frolova-Ivane-psiholoģe

Prakses vieta Stabu iela 47, Rīga

Pieteikties +37129191151 Baiba Frolova- Ivane

Jauna prakse!

Jauna smilšu spēles terapijas prakses iespēja pie

psiholoģes Natālijas Rešetovas

Esmu ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un turpinu mācības psiholoģijas maģistra programmā Latvijas Universitātē. Esmu sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Smilšu terapija ir mans galvenais interešu loks turpmākā profesionālā darbā, tāpēc nepārtraukti turpinu mācīties smilšu terapiju un papildinu savas zināšanas.

“Smilšu kaste rada drošu vidi un smilšu spēle dod dabisko iespēju izpaust savu iekšējo pasauli un vienlaicīgi kontaktēties ar ārējo ikdienu. Cilvēks var izteikt to, ko nevar pastāstīt ar vārdiem, izspēlēt negatīvo pieredzi, atbrīvoties no spriedzes, dusmām, bailēm”.

Šobrīd uzsāku savu psiholoģes privātprakses darbu un piedāvāju smilšu spēles terapijas konsultācijas bērniem un pusaudžiem.

Darba valoda: latviešu un krievu.

Prakses vieta: Stabu iela 47, Rīga.

Prakses laiki: Pirmdienas, Svētdienas

Mob.tel.:26730655

E-mail: natalija@resetovasprakse.lv

Izglītība:

2001-2005 Rīgas Stradiņa Universitāte, Socioloģijas un sociālās psiholoģijas programma

2011-2017 Lindes fon Keizerlinkas “ Smilšu spēļu terapijas institūts”, smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja

2013-2017 Latvijas Universitāte, psiholoģijas bakalaura programma. .

Kvalifikācija

 • Apgūta Veras Ščerbakovas meistarklases programma Smilšu spēles terapija teorija un prakse,2015
 • Tiesības lietot Smilšu spēles terapijas metodi psihologa darbā, 2011,  Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēļu terapijas institūts;
 • Sertifikāts par tālākizglītības kursu „Smilšu terapijas metode bērnu un pusaudžu personības izpētē”, kursa vadītāja V.Batņa, LPPA, 2008;

Darba pieredze:

Kopš 2017.gada psihologa privātprakse, Smilšu spēles terapija.

2011-2014 Rīgas Domes Labklajības departaments- projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”- projektu vadītaja

2010-2011 Rīgas Domes Labklajības departaments- projektā „Darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba dēvējs ir pašvaldībā”-projektu koordinatore

2007-2010 Rīgas Domes Atkarības Profilakses centrs- speciālists atkarības profilaksē

2004-2006 Socioloģisko pētījumu centrs-“ SKDS”

Mob.tel.:26730655

E-mail: natalija@resetovasprakse.lv

Vizītes maksa par 45min:  15.00 euro,   psiholoģe Natālija Rešetova

 

Smilšu spēles terapijas attīstība

 

 

 

Kur ir meklējami Smilšu spēles attīstības sākumi Latvijā?

Smilšu spēles terapijas attīstības pirmsākums ir meklējams kurzemē, kur tai pamatus likusi psihoterapeite ar vācu izcelsmi-Linda fon Keizerlinka. Jau kopš neatkarības atgūšanas Linde fon Keizerlinka organizējusi dažādus pasākumus un projektus, lai veicinātu savas senču dzimtas atjaunošanos.

Smilšu-spēles-terapijas

 

Ieguvusi Starptautisās smilšu spēļu terapijas biedrības ISST sertifikātu un kļūstot par Vācijas smilšu spēles terapijas biedrības priekšsēdētāju, viņa izteica viedokli, ka ne visi bērni ģimenēs stāsta konkrēti, kas viņus nomāc, līdz ar to attīstīja šīs terapijas metodi Latvijā. Linde mēdza sacīt: „Ģimenē ir bērni un viņi nerunā, bet viņi runā caur simboliem.” Turpmāk tā tika iekļauta ģimenes psihologu noslēguma darbos un supervizijās.

Paralēli latviete Vera Batņa apguva terapijas metodi Starptautiskajā Smilšu spēles terapijas institūtā, arī viņa palīdzēja likt pamatus šai metodei Latvijā.

Pateicoties šai izteiktajai domai 2004. gadā tika rīkota konference Rīgā par smilšu terapijas metodi, interese bija pārsteidzoši liela, līdz ar to tika nolemts organizēt atsevišķu apmācību kursu. Sākot ar 2005. gadu tika izveidota apmācību programma psihologiem un psihoterapeitiem -„Smilšu spēles bilžu valoda” . Šī programma tika vērtēta kā veiksmīga, līdz ar to apvienojoties jaunajiem un esošajiem speciālistiem tika izveidota Latvijas Smilšu spēles Terapijas Biedrība.  Lasīt visu rakstu ->>

 

Smilšu spēles terapija bērniem

 Smilšu-Terapija-Bērniem-Rīgā

Profesionālas konsultācijas nodrošina sertificēta psiholoģe Baiba Frolova-Ivane.

Psihologa konsultācijas un smilšu terapijas – cenas

Smilšu spēles terapija palīdz atklāt bērna iekšējo pasauli.

Smilšu spēļu terapija ir viens no modernās psiholoģijas veidiem, kas palīdz izzināt raksturu, cilvēka būtību, slēptās domas, palīdz risināt ieilgušas problēmas. Ja esat ievērojuši, ka Jūsu bērnam ir problēmas, par kurām viņš ar Jums nerunā, tad smilšu spēles terapija ir neaizvietojama bērniem, jo viņiem ir grūtāk savas problēmas izteikt precīzi.

Smilšu spēles terapija palīdzēs  bērnam gadījumos, kad:­­

 • Tiek piedzīvota vecāku šķiršanās;
 • Problēmas skolā ar vienaudžiem;
 • Emocionālas grūtības (bailes, dusmas, trauksme, nakts bailes, murgi);
 • Bērns ir hiperaktīvs, depresīvs, mācības sagādā problēmas;
 • Grūtības adaptēties jaunā vidē;
 • Grūtības izprast sevi;
 • Neirotiskas reakcijas: stostīšanās,tiki, enurēze;

Smilšu spēles terapijas laikā  bērnam tiks piedāvātas divas smilšu kastes, viena ar sausām smiltīm un otra ar slapjām. Bērns var izvēlēties, kurā no kastēm darboties. Smilšu kastē bērns spēlējas un veido no smiltīm to, kas pašlaik notiek viņa prātā.  Konsultācijas laikā, kad bērns darbojas ar smiltīm, psihologs nekādā veidā neiesaistās viņa darbībā. Pēc figūru ievietošanas smiltīs, bērnam tiek saudzīgi jautāts pastāstīt par viņa izveidoto pasauli. Lai terapija izdotos, tiek nodrošināta brīva un uzticama telpa, uzticības nodrošināšanai, jo savu iekšējo pasauli vieglāk ir atklāt klusumā.

Šādā veidā smilšu spēļu terapija palīdz izzināt bērna iekšējo pasauli, atmodināt dvēseles pašdziedinošos spēkus. Terapeitiskās smilšu spēļu terapijas autore Mārgreta Lovenfelde ir teikusi, ka bērni un vecāki, tēlaini sakot, dzīvo divās dažādās upēs. Smilšu spēļu terapija palīdz uzcelt “saprašanās tiltu” pār šo upi ar tēlainās domāšanas palīdzību, pēc smiltīs izveidotā stāsta. Netraucēti spēlējoties smiltīs, Jūsu bērns darīs zināmu savu emocionālu un garīgo stāvokli.

Lai uzsāktu bērnam smilšu spēles terapiju uz pirmo vizīti ir jāatnāk vienam vai abiem vecākiem uz sarunu, konsultāciju par bērna emocionālo stāvokli, terapijas nepieciešamības iemesliem, mērķu noskaidrošana. Nākamā vizīte ir nodarbība bērnam, ja bērns ir mazs vai jūtas nedroši, pirmajā reizē ļauju vecākam būt klāt nodarbības laikā, neiesaistoties terapijas procesā. Ja smilšu terapija tiek turpināta, tad ar vecāku notiek atkārtota saruna pēc 5tikšanās reizēm, lai pārrunātu novēroto, smilšu spēles laikā, atbildot uz terapijai izvirzītiem jautājumiem.

 

Par mani

Baiba-Frolova-Ivane-Psiholoģe

Baiba Frolova-Ivane, psiholoģe

Esmu profesionāla psiholoģe ar maģistra grādu, 13 gadu pieredzi praktiskā darbā, strādājot ar bērniem un vecākiem.

Esmu sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Zināšanu nekad nav par daudz, tāpēc turpinu mācīties un pilnveidot savas prasmes smilšu spēles terapijā.

IZGLĪTĪBA:

 • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (LU, 2005) ar specializāciju izglītības psiholoģijā;
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (LU, 2003) sociālā psihologa asistenta kvalifikācija;

KVALIFIKĀCIJA:

 • Apgūta Veras Ščerbakovas meistarklases programma Smilšu spēles terapija teorija un prakse, 2015.
 •  Tiesības lietot Smilšu spēles terapijas metodi psihologa darbā, apliecības Nr.18, 2011,  Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēļu terapijas institūts;
 • Iegūta profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpe, Apliecinājuma Nr.05241;
 • Sertifikāts par tālākizglītības kursu „Smilšu terapijas metode bērnu un pusaudžu personības izpētē”, kursa vadītāja V.Batņa, LPPA, 2008;
 • Sertifikāts par apmācības programmu „Smilšu psihoterapija krīžu konsultēšanas kontekstā”, vadītāja T.Grabenko, Vaiņode, 2007;
 • Sertifikāts par semināru „Izglītojošās un projektīvās spēles smiltīs, vadītāja T.Grabenko, Vaiņode, 2007;
 • ·        Sertifikāts par vecāku mācību programmas “Bērna emocionālā audzināšana” apguvi un vecāku mācību grupu vadīšanu, izdevusi programmas latviešu valodas versijas līdzautore, PhD Edīte Ozola, Kanāda, Latvija, 2004.

DARBA PIEREDZE:

 • No 2013.g. psihologa privātprakse, Rīga.
 • No 2006.g un pašlaik izglītības psihologs, Ziemeļvalstu ģimnāzija;
 •  2007. – 2008. psihologa privātprakse,  Jūrmala, Dubultu poliklīnika;
 •  2007. – 2009.   psihologs, Bērnu nams „Vita”;
 • 2005. – 2006. psiholoģiskās palīdzības bērniem vadītāja, Neirožu Klīnika „Dzintari”;
 • 2004. – 2005. izglītības psihologs, Ziemeļvalstu ģimnāzija.

DALĪBA PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS:

Latvijas Skolu psihologu biedrība.

Latvijas Smilšu Spēļu terapijas biedrība.

 

Kontakti

Smilšu-Terapija-Bērniem-Rīgā

Baibas Frolovas – Ivanes Smilšu Terapijas privātprakse.

Smilšu spēles terapija sniedz bērnam drošu vietu un telpu, uzticēties savām sajūtām un izpaust to, ko grūti izteikt vārdos.

Psihologa konsultācijas, smilšu spēles terapija.

  • Pieteikties pa tālruni +37129191151;
  • Prakses atrašanās vieta ir Stabu iela 47,2.stāvs, 1.kab., Rīga
  • Pieņemšanas dienas trešdienas, piektdienas, sestdienas
  • Jautājumus varat uzdot rakstot uz e-pastu:
   baiba.frolova-ivane@inbox.lv vai zvanot 29191151 (ja neatbildu, atzvanīšu vai lūdzu rakstiet epastā ziņu)
  • Samaksa par vienu 45 minūšu konsultāciju:
  • 20.00 euro darbadienās,
  • sestdienās 23.00 euro

 

Jūsu vārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Tēma

Jūsu ziņa