Jauna prakse!

Jauna smilšu spēles terapijas prakses iespēja pie

psiholoģes Natālijas Rešetovas

Esmu ieguvusi bakalaura grādu psiholoģijā un turpinu mācības psiholoģijas maģistra programmā Latvijas Universitātē. Esmu sertificēta smilšu spēles terapijas metodes lietotāja. Smilšu terapija ir mans galvenais interešu loks turpmākā profesionālā darbā, tāpēc nepārtraukti turpinu mācīties smilšu terapiju un papildinu savas zināšanas.

“Smilšu kaste rada drošu vidi un smilšu spēle dod dabisko iespēju izpaust savu iekšējo pasauli un vienlaicīgi kontaktēties ar ārējo ikdienu. Cilvēks var izteikt to, ko nevar pastāstīt ar vārdiem, izspēlēt negatīvo pieredzi, atbrīvoties no spriedzes, dusmām, bailēm”.

Šobrīd uzsāku savu psiholoģes privātprakses darbu un piedāvāju smilšu spēles terapijas konsultācijas bērniem un pusaudžiem.

Darba valoda: latviešu un krievu.

Prakses vieta: Stabu iela 47, Rīga.

Prakses laiki: Pirmdienas, Svētdienas

Mob.tel.:26730655

E-mail: natalija@resetovasprakse.lv

Izglītība:

2001-2005 Rīgas Stradiņa Universitāte, Socioloģijas un sociālās psiholoģijas programma

2011-2017 Lindes fon Keizerlinkas “ Smilšu spēļu terapijas institūts”, smilšu spēļu terapijas metodes lietotāja

2013-2017 Latvijas Universitāte, psiholoģijas bakalaura programma. .

Kvalifikācija

  • Apgūta Veras Ščerbakovas meistarklases programma Smilšu spēles terapija teorija un prakse,2015
  • Tiesības lietot Smilšu spēles terapijas metodi psihologa darbā, 2011,  Lindes fon Keizerlinkas Smilšu spēļu terapijas institūts;
  • Sertifikāts par tālākizglītības kursu „Smilšu terapijas metode bērnu un pusaudžu personības izpētē”, kursa vadītāja V.Batņa, LPPA, 2008;

Darba pieredze:

Kopš 2017.gada psihologa privātprakse, Smilšu spēles terapija.

2011-2014 Rīgas Domes Labklajības departaments- projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”- projektu vadītaja

2010-2011 Rīgas Domes Labklajības departaments- projektā „Darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba dēvējs ir pašvaldībā”-projektu koordinatore

2007-2010 Rīgas Domes Atkarības Profilakses centrs- speciālists atkarības profilaksē

2004-2006 Socioloģisko pētījumu centrs-“ SKDS”

Mob.tel.:26730655

E-mail: natalija@resetovasprakse.lv